+45 4499 6699

Book en Demo

Voice Recording

Med Merkur Data Voice Recording sikres det at alle samtaler, såvel eksterne som interne bliver optaget og lagret.

Dette giver mulighed for at:

 • Dokumentere mundtligt indgåede aftaler

 • Sikre at gældende lovmæssige krav og bestemmelser overholdes

 • Effektivisere og ensrette uddannelse

 • Udvikle den enkelte medarbejders kompetencer

 • Kontinuerligt præstationsevaluere agenter

 • Måle og udvikle kundetilfredshed

 • Styrke kvalitetsstyring

 • Styrke risikostyring

 • Effektivisere procesovervågning

 • Dokumentere reaktionsnøjagtighed ved ulykker

 • Konvertere mundtlige aftaler til skriftlige kontrakter

 Voice Recording kan kombineres med Screen Recording og vil dermed give en større dokumentation og værdi.

Alle telefon- og radiosamtaler kan optages, enten konstant eller løbende efter en defineret selektiv optagelsesstruktur alt afhængig af din virksomheds præference.

 

Kontakt os for at høre hvilke løsninger, der vi vil skabe værdi i din virksomhed.